Etusivu         Yritys         Tuotteet         Palvelut          Yhteystiedot

 

Erikoislaitteet

Metawell Oy:n erikoisalaa on erikoislaitteiden ja kokonaisten tuotantojärjestelmien
suunnittelu ja valmistus.
Tarvittaessa teemme esiselvityksiä ja testejä, joilla varmistetaan tuotantolaitteiden
toimivuus ennen varsinaisten projektien aloittamista.

Tuotantoautomaatio ja tuotantojärjestelmät

Metawell Oy suunnittelee ja valmistaa järjestelmiä
tuotteiden valmistamiseksi.

Järjestelmiin saattaa liittyä varastoja, kuljettimia,
jigejä, hitsauslaitteita, kääntölaitteita ja mittaus-
laitteita.


Plasma- ja polttoleikkauskoneet

Metawell Oy valmistaa erikoisleikkauskoneita
profiilien ja kappaleiden aukotukseen.

 

 

 


Valmistamme suoruuden mittalaitteita
sekä hitsausnopeuden näyttölaitetta.

 

 

Työpisteet ja kokoonpanojigit

Valmistamme tuotteiden kokoonpanoon
työpisteitä ja apuvälineitä. Laiteet suunnitellaan
tapauskohtaisesti.

 

 


Materiaalin siirto ja varastointi

Suunnittelemme ja valmistamme rullaratoja,
pyöräratoja erityyppisten tuotteiden siirtämiseksi
työpisteiden välillä.

Ratoihin voidaan liittää risteysasemia tai siirtolaitteita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


Kelainlaiteet

Valmistamme kelainlaitteita teräsverkkojen
kelaamiseksi rullille.


 

 

Muottikehykset

Muottikehyksillä pidetään kappaleen muoto oikeana
tai muotti kiinni, kun sen sisälle ruiskutetaan
polyuretaania.

Laitteiden toiminta voi olla mekaaninen, hydraulinen
tai pneumaattinen.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Testaus ja kalibrointilaitteet

Metawell Oy:n valmistamia testaus ja kalibrointi-
laitteita käytetään esimerkiksi kuntovälineiden
säätöön ja laaduntarkkailuun.

Mittalaitteilla voidaan mitata esim. tärinää, virran-
kulutusta, vääntömomentteja, vetovoimia tai
nopeuksia.

Kalibrointilaitteilla voidaan säätää mitattuja arvoja.
Olemme valmistaneet myös kalibrointilaitteita levyosien
oikaisuun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datan keräysjärjestelmät

Testauslaitteisiin voidaan liittää PC-pohjaisia, ohjelmistoja,
jotka keräävät mittaistulokset muistiin. Ohjelmaan voidaan määritellä sallitut mittaustulosten raja-arvot.

 

 

 


Lasermittalaitteet

Valmistamme mittalaitteita tuotteiden kokoonpanoon
ja linjaukseen.

 

 

  

Tutkimuslaitteet
Valmistamme tutkimuslaitteita ja niiden osia. Olemme mm. valmistaneet ison antennirungon komposiittimateriaaleista.

 

 

 

 

 


Kanttikoneen pöytä

Valmistamme kanttikoneille kiskoilla liikkuvia apupöytiä.
Pöydän pituus on säädettävissä (max.12 metriä).
Leveys tehdään toivomusten mukaan.

Laitteessa muovinen pintalevy sekä tasopinnan suoruuden
säätö.